Denis Yevseyev

367

103 Points
ATP
YEV
0
FINISHED!
2

Attila Balazs

498 Points
ATP

112

BAL

Denis Yevseyev vs Attila Balazs EXPERT PREDICTION

Denis Yevseyev
55.9%
WIN PROBABILITY
Attila Balazs
44.1%
Install Extratips App